Pritužbe

U skladu sa odredbama člana 2. stav 3. Pravilnika o postupanju društava za osiguranje u vezi sa pritužbama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 10/15), Uprava DD za osiguranje “VGT” Visoko, daje:

I N F O R M A C I J U

Daju se ažurni i potpuni podaci propisani u postupku podnošenja pritužbi koje podnose osiguranici, ugovarači osiguranja ili korisnici iz ugovora o osiguranju.

1. Pritužba se može podnijeti:

- usmeno na zapisnik u Društvu i putem pošte na slijedeće adrese:

* U sjedištu direkcije Društva : DD za osiguranje “VGT” Visoko, ul. Alaudin br. 1, 71300 Visoko

* U sjedištu filijale Društva: DD za osiguranje “VGT”, Podružnica Filijala Banja Luka, ul. Vase Pelagića br. 12, 78000 Banja Luka

* U sjedištu ispostave : DD za osiguranje “VGT”, Ispostava Vlasenica, ul. Vuka Karadžića br. 9, 75440 Vlasenica

* U sjedištu ispostave : DD za osiguranje “VGT”, Ispostava Kozarska Dubica, ul. Vladimira I. Lenjina bb, 79240 Kozarska Dubica

Pritužbe na gore navedene adrese se mogu podnijeti svaki radni dan od 08-15 sati.

- putem elektronske pošte na slijedeće e-mail adrese:

* U direkciji Društva: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

* u filijali Banja Luka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

- putem faxa na slijedeće brojeve:

* U direkciji Društva: 032/730-830

* u filijali Banja Luka: 051/325-622

2. Rok za podnošenje pritužbi je 15 dana od dana kada je podnosilac primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno kada je saznao za razlog pritužbe, ali ne i duži od godinu dana od kada se desio događaj ili nastupila činjenica na koju se pritužba odnosi.

3. Pritužba obavezno sadrži:

- ime, prezime i adresa podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno firmu, sjedište ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe, ako je pravno lice;

- razloge pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe;

- dokaze kojima se potvrđuju izvodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza;

- datum podnošenja pritužbe i potpis podnosioca pritužbe, odnosno lice koje ga zastupa i

- punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

4. Rok dostavljanja odgovora na pritužbu:

Društvo je obavezno dostaviti odgovor na pritužbu podnosiocu pritužbe u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe.

v.d Direktor Društva

Zukić Halim

Ažurirano (Srijeda, 20 Svibanj 2015 07:35)