O nama

dd za osiguranje "VGT"
Alaudin 1
71300 Visoko
Tel: +387 (0)32 73 08 00
Fax:+387 (0)32 73 08 30

Identifikacijski broj: 4218241600009
Porezni broj: 01980122

 

VGT Osiguranje je osnovano 1992. godine u Visokom sa osnovnom djelatnošću osiguranja imovine i lica, a danas pruža 25 vrsta usluga.

Društvo je u vlasništvu domaćih pravnih (75,92%) i fizičkih lica (24,08%).

Analitički presjek poslovanja VGT-a u proteklim godinama pokazuje da Društvo na godišnjem nivou postiže kontinuirani rast portfelja od oko 20% na tržištu osiguranja u FBiH. Pored sedam filijala i mnogobrojnih poslovnica koje se nalaze na području FBiH VGT Osiguranje početkom 2009. otvara osmu filijalu u Banja Luci.

Magazin Finance Central Europe je svrstao VGT Osiguranje među 100 najboljih osiguravajućih društava jugoistočne Evrope.

Znanje, profesionalnost te stalna prisutnost na domaćem tržištu stvorili su respektabilnu poziciju među pet najvećih osiguravajućih kuća u BiH.

Osnovni cilj i ideja vodilja poslovanja Društva jeste briga za sigurnost i zaštitu korisnika naših usluga, odnosno zaštita imovine, osoba i drugih ekonomskih interesa, kao i razvijanje svijesti o važnosti osiguranja.

VGT osiguranje kao sinonim za sigurnost i povjerenje jeste vizija našeg Društva.