Profil društva

Identitet:
Društvo za osiguranje DD „VGT“ osnovano je 1992. godine. Zbog ratnih dejstava sa izdavanjem polica osiguranja počinje 1994. godine. Sjedište mu je u Visokom, a filijale u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Travniku, Mostaru, Bihaću, Visokom i Banjoj Luci. Direktor Društva je Halim Zukić. Društvo je u vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih lica.

Vizija i misija:
Osnažiti portfelj imovinskih osiguranja i povećati relativno njegovo učešće u ukupnom portfelju, uz istovremeno zadržavanje dosadašnjeg trenda rasta portfelja osiguranja od autoodgovornosti. Unaprijediti već prepoznatljiv imidž. Intencija da VGT postane sinonim za sigurnost i povjerenje. Trajno i pouzdano ostvarivati stalno rastuća očekivanja sadašnjih i budućih klijenata.

Kredo:
Slobodno poslovanje utemeljeno na vladavini zakona najviših stručnih i etičkih standarda, pravičan i pošten odnos prema klijentima, poslovnim partnerima i zaposlenim.

Strategija:

  • Uvođenje novih vrsta osiguravajuće zaštite.
  • Proširenje djelovanja društva na područje cijele BiH.
  • Dodatno unaprijeđenje kvalitete usluga.
  • Upotpunjenje potreba klijenata.

VGT osiguranje svrstati među pet najvećih osiguravajućih društava u BiH.