Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Uposlenici

Godina

Broj uposlenika

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010

5
10
20
33
61
77
77
84
90
101
117
125
174
191
212
229

272

Od samih početaka menadžment Društva čine mladi, odlučni i perspektivni kadrovi, uz stalni angažman izuzetno kvalitetnih i iskusnih uposlenika, koji su čitav radni vijek proveli na poslovima osiguranja. Jedan od dokaza da će Društvo ovu uspješnu strategiju provoditi i u budućnosti su i stipendisti VGT osiguranja, od kojih neki sada obavljaju najodgovornije dužnosti u Društvu. VGT stipendira oko 50 studenata različitih profila, u skladu sa svojim potrebama. Stipendije su dodijeljene najboljim učenicima i studentima. Svi stipendisti su u stalnoj vezi sa Društvom, povremeno se uključuju u radni proces i internu edukaciju, a sve sa ciljem njihovog što lakšeg i uspješnijeg uključivanja u radni odnos po završetku studija. Ovo društvo ulaže i u usavršavanje svojih uposlenika kroz edukaciju na postdiplomskim studijima, seminarima i sl.