Aktuelnosti
News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

Aktuelnosti | Cetvrtak, 13 April 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2016.-31.12.2016. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.12.2016. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine Finansijski izvještaj za 2016. godinu sa izvještajem ovlaštenog ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Reosiguranje

Preuzimanje rizika vršimo u saradnji sa našim osiguranicima, pri čemu utvrđujemo:

  • Osigurane rizike - osnovne i dopunske osiguranu sumu
  • Trajanje osiguranja,
  • Uslove plaćanja premije i
  • Ostale vidove saradnje.

Da bismo kvalitetno zaštitili imovinu osiguranika od katastrofalnih šteta i ekonomski zaštitili zajedničke interese obezbijedili smo reosiguravajuće pokriće putem DD Bosna Reosiguranja, Sarajevo (www.bosnare.ba) koje zajedno sa ERC FRANKONA Njemačka, SWISS RE Švicarska i LLOYD'S Velika Britanija i drugim zajednički raspodjeljuju i nose preuzete rizike, tako da smo u mogućnosti preuzeti najveće rizike.

 

VGT Grupacija

VGT Osiguranje
Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00
VGT Broker
Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40
Remis d.o.o.
Topuzovo polje
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00
VGT Consulting
Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 08 16
Interšped
Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66
AC d.o.o.
Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14
Transport
Lahke brigade
72 240 Kakanj
tel: 032 55 77 80
AMUIP
Vatrogasni put
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41