Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Reosiguranje

Preuzimanje rizika vršimo u saradnji sa našim osiguranicima, pri čemu utvrđujemo:

  • Osigurane rizike - osnovne i dopunske osiguranu sumu
  • Trajanje osiguranja,
  • Uslove plaćanja premije i
  • Ostale vidove saradnje.

Da bismo kvalitetno zaštitili imovinu osiguranika od katastrofalnih šteta i ekonomski zaštitili zajedničke interese obezbijedili smo reosiguravajuće pokriće putem DD Bosna Reosiguranja, Sarajevo (www.bosnare.ba) koje zajedno sa ERC FRANKONA Njemačka, SWISS RE Švicarska i LLOYD'S Velika Britanija i drugim zajednički raspodjeljuju i nose preuzete rizike, tako da smo u mogućnosti preuzeti najveće rizike.