Dobrovoljno osiguranje?

Dobrovoljno osiguranje je osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguravatelja i osiguranika i ne postoji zakonska obaveza niti prisila njegovog sklapanja. Podjela na dobrovoljna i obavezna osiguranja razlikuje se u pojedinim zemljama, a moguća je i podjela do određenog limita za pojedinu vrstu osiguranja (npr. zdravstveno osiguranje). Tada se zakonom utvrđuje do kojeg iznosa je osiguranje obavezno, a iznad kojeg iznosa se zaključuju dobrovoljna osiguranja koja se mogu razlikovati po visini osiguranih svota i širini pokrića.