Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Disperzija rizika?

Raspodjela rizika u prostoru i vremenu. Prostorna disperzija rizika omogućava osiguravatelju izravnanje šteta premijama na tom prostoru, tj. postiže se kompenzacija šteta postignutim uplatama premije. Pri tom treba imati u vidu da se premije i štete moraju matematski obraditi tako da pokrivaju isto razdoblje odnosno da se ubranim premijama pokrivaju štete koje nastaju do trenutka trajanja obaveze iz uplaćene premije.  Npr. neko uplati premiju u decembru tekuće godine, pa obaveza osiguravatelja iz te premije traje sve do decembra iduće godine.