Čista imovinska šteta?

Pojam koji dolazi iz njemačkog pravnog sistema, a označava štetu nastalu bez oštećenja ili uništenja stvari, odnosno bez ozljede ili smrti neke osobe. Nastaje nepoduzimanjem neke pravne radnje. U pravilu je isključena iz osnovnog osiguravateljnog pokrića, pa se njezino pokriće mora posebno ugovoriti. Tako je isključena i kod osiguranja od autoodgovornosti. Kod nekih ugovora o osiguranju po svojoj prirodi čini osnovni rizik. Npr. kod osiguranja od odgovornosti za obavljaje djelatnosti advokata,  notara, revizora i sl.