Šta se smatra pod provalnom krađom u smislu uslova osiguranja?

Provalnom krađom u smislu uslova za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva, smatra se krađa ako njen izvršilac:

  1. Provali u prostorije u kojima se nalaze osigurane stvari (mjesto osiguranja) razbijanjem ili obijanjem vrata i prozora ili provaljivanjem tavanice, zidova i podova;  otvori mjesto osiguranja lažnim ključem ili kojim drugim sredstvom koje nije namjenjeno za redovno otvaranje, a da je pri tome ostavljen trag na osnovu kojeg se može pouzdano utvrditi provala u smislu krivično-pravnog dokaza
  2. Provali zaključano smjestište u mjestu osiguranja u kome se nalaze osigurane stvari, ako je do smjestišta došao jedan od načina koji je odredbama ovog člana okvalifikovan kao provalna krađa;
  3. Otvori mjesto osiguranja ili smjestište pravim ključem ili njegovim duplikatom, ako je do ključa došao jednom od radnji spomenutih u tekstu, ili razbojništvom ili prevarom maloljetnog člana domaćinstva;
  4. Uđe u mjesto osiguranja kroz otvor koji nije za to određen savlađujući prepreke koje onemogućavaju ulazak bez napora. Uskakanjem kroz otvoren prozor (do visine 3m do donjeg ruba prozora ) ne smatra se provalnom krađom

Provalnom krađom smatra se i krađa stvari sa balkona i lođa na stropovima, kao i iz stanova na spratovima ako je izvršena uskakanjem kroz otvoren prozor na spratovima.

Od rizika provalne krađe stvari su osigurane samo za vrijeme dok se nalaze u zatvorenim i zaključanim prostorijama, odnosno zaključanom smjestištu, navedeno u polici. Novac, hartije od vrijednosti, taksene i poštanske marke, štedne knjižice, drago kamenje, plemeniti metali i predmeti od tih metala, pravi biseri, nakit, zlatni predmeti i kolekcije osigurani su od opasnosti provalne krađe samo ako se i dok se nalaze u posebno zaključanom smještaju (željezna blagajna, pancer blagajna, trezor i sl.), ukoliko se drugačije ne ugovori. Van posebnog smjestišta plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala osigurani su samo za vrijeme trajanja procesa obrade, prerade i manipulacije, ukoliko je to ugovoreno. Roba i druge zalihe koje se drže na otvorenom prostoru, kao građevinski materijali, željezna roba, poljoprivredni strojevi, automobili, druge mašine i ugrađeni dijelovi u tim strojevima , automobilima i mašinama i sl. mogu se osigurati ukoliko se to posebno dogovori, ako je prostor ograđen dobro održavanom ogradom visine najmanje dva metra i uz uslov da postoji stalni čuvar