Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Ako se zaključi osiguranje imovine od rizika provalne krađe na sumu osiguranja i desi se osigurani slučaj, koja se vrijednost osigurane stvari nadoknađuje?

Vrijednost osigurane stvari je:

  1. Za zalihe robe, materijala i sirovine ( pokretne stvari)
  2. Nabavna cijena uzimajući u obzir rabaćenje, promjenu mode ili tržišna cijena ako je niža od nabavne,
  3. Za zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje kod proizvođača,
  4. Proizvodna cijena ako je tržišna cijena niža od proizvodne,
  5. Tržišna cijena,
  6. Za zalihe poljoprivrednih proizvoda kod proizvođača,
  7. Proizvodna cijena, ako je tržišna cijena niža od proizvodne,
  8. Za mašine, uređaje i instalacije, transportna sredstva i sredstva veze, inventar i predmete domaćinstva, nabavna cijena novih stvari umanjena za iznos procijenjenog rabaćenja (tehničkog i ekonomskog); Ako osiguranik ne može dokazati računima nabavke i drugom dokumentacijom vrijednost osigurane stvari, u smislu prethodne alineje smatrat će se da je vrijednost osiguranih stvari najviše 50 posto od vrijednosti novih stvari;
  9. Za hartije od vrijednosti, arhivsku građu, za muzejske i predmete na izložbama
  10. Vrijednost sporazumno određena između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja;

Za stvari od plemenitih metala, neprerađenih plemenitih metala, drago kamenje i biserne ogrlice, rijetke i skupocjene stvari, ujetničke predmete, planove, datoteke, crteže, modele, kalupe, makete, dokumenta, rukopise , predmete zbirki i poslovne knjige, vrijednost sporazumno određena između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja