Ako se zaključi osiguranje imovine od rizika provalne krađe na sumu osiguranja i desi se osigurani slučaj, koja se vrijednost osigurane stvari nadoknađuje?

Vrijednost osigurane stvari je:

  1. Za zalihe robe, materijala i sirovine ( pokretne stvari)
  2. Nabavna cijena uzimajući u obzir rabaćenje, promjenu mode ili tržišna cijena ako je niža od nabavne,
  3. Za zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje kod proizvođača,
  4. Proizvodna cijena ako je tržišna cijena niža od proizvodne,
  5. Tržišna cijena,
  6. Za zalihe poljoprivrednih proizvoda kod proizvođača,
  7. Proizvodna cijena, ako je tržišna cijena niža od proizvodne,
  8. Za mašine, uređaje i instalacije, transportna sredstva i sredstva veze, inventar i predmete domaćinstva, nabavna cijena novih stvari umanjena za iznos procijenjenog rabaćenja (tehničkog i ekonomskog); Ako osiguranik ne može dokazati računima nabavke i drugom dokumentacijom vrijednost osigurane stvari, u smislu prethodne alineje smatrat će se da je vrijednost osiguranih stvari najviše 50 posto od vrijednosti novih stvari;
  9. Za hartije od vrijednosti, arhivsku građu, za muzejske i predmete na izložbama
  10. Vrijednost sporazumno određena između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja;

Za stvari od plemenitih metala, neprerađenih plemenitih metala, drago kamenje i biserne ogrlice, rijetke i skupocjene stvari, ujetničke predmete, planove, datoteke, crteže, modele, kalupe, makete, dokumenta, rukopise , predmete zbirki i poslovne knjige, vrijednost sporazumno određena između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja