Želim osigurati veće staklene površine. Molim vas za detaljnije obavještenje u vezi sa osiguranim opasnostima (rizicima) od loma stakla kao i obavezama osiguravatelja.

Osiguranjem po Uslovima za osiguranje stakla od loma pruža se osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrokovanu : prilikom premještanja ili namještanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u ispravi o osiguranju ; ogrebotinom, izjedanjem i sl. oštećenjima na površini osiguranih stvari ; klizanjem i slijeganjem tla ; kod nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice. Ako se posebno ugovori, osiguravatelj će biti u obavezi također da isplati naknadu za štetu:

  1. Na slikama, natpisima i ukrasima, ako je šteta prouzrokovana od istog štetnog događaja, kao i štetu na samoj osiguranoj stvari na kojoj se nalazi slika, natpis ili ukras
  2. Na stavrima smještenim u izlogu, oštećenim ili uništenim od direktnog udara osiguranih stvari.

Ako se ugovori osiguranje neon cijevi sa ostalim pripadajućim uređajima, osiguranje pokriva i štete uslijed neposrednog dejstva električne struje (kratkog spoja), požara kablova, obrazovanja svijetlećih lukova i sl. nestaklenim dijelovima, kao i šete uslijed:

  1. Grešaka u konstrukciji, livenju i materijalu, ukoliko za ove štete nije u obavezi isporučilac i posebnih pogonskih nezgoda ukoliko ove nisu neposredno posljedica trajnog utjecaja hemijskih (korozija, oksidacija), termičkih ili mehaničkih uzroka, istrošenosti, starosti, lošeg održavanja ili dotrajalosti zbog redovne upotrebe, pa makar i prijevremene.

Štete uslijed posebnog dejstva atmosferskog elektriciteta obuhvaćene su osiguranjem samo onda, ako je uređaj pregledan od strane nadležnog organa i primljen kao ispravan.