Možete li mi objasniti pojam nesretnog slučaja i šta se sve smatra pod tim pojmom?

Nesretnim slučajem u smislu općih uslova za osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtjeva ljekarsku pomoć.


Nesretnim slučajem se smatraju slijedeći događaji:

  1. Gaženje, sudar, udar nekim predmetom, ili o predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem i drugim predmetima ili eksplozivnim materijalima, ubod, udar ili ujed životinjei ubod insekta, osim ako je ubodom prouzrokovana infektivan bolest.
  2. Trovanje hranom ili hemijskim sredstvima, iz neznanja osiguranika osim profesionalnih oboljenja,
  3. Infekcija povrede prouzrokovana nesretnim slučajem,
  4. Trovanje usljed disanja gasova ili otrovnih para, osim profesionalnih oboljenja,
  5. Opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetom, tečnostima ili parom, kiselinama, bazama.
  6. Davljenje ili utopljenje u vodi,
  7. Gušenje ili gušenje uslijed zatrpavanja zemljom, pijeskom,
  8. Istegnuće mišića, iščašenje, uganuće, prelom kostiju, koji nastaju uslijed naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih nepredviđenim spoljašnjim događajima, ukoliko je to neposredno nakon povrede utvrđeno u bolnici ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi,
  9. Djelovanje svjetlosti, sunčanih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako je osiguranik bio izložen neposredno uslijed jednog prije toga nastalog nesretnog slučaja, ili se našao u takvim nepredviđenim okolnostima koje nije mogao spriječiti, ili je tome bio izložen uslijed spašavanja ljudskog života,

Djelovanje rentgenskih i radijumskih zraka ako nastupe naglo i iznenada, izuzev profesionalnih oboljenja

Ažurirano (Petak, 03 Rujan 2010 07:10)