Koje rizike pokriva zaključena polica potpunog Kasko osiguranja i kojim slučajevima osiguranik gubi pravo na naknadu štete?

Predmet osiguranja su sve vrste motornih vozila, priključnih, radnih i šinskih vozila i njihovi sastavni dijelovi. Sastavnim dijelovima motornog vozila smatraju se:

  1. Alat, pribor i rezervni dijelovi standardno isporučeni za dotični tip vozila.
  2. Radio aparat koji je ugrađen u vozilo od strane proizvođača vozila.
  3. Uređaj za obezbjeđenje od krađe, aparat za gašenje požara, sigurnosni trougao, sigurnosni pojasevi, tahograf odnosno ruda za vuču, oprema za pružanje prve pomoći, rezervne sijalice, dodatna spoljna i unutrašnja ogledala i lampa, žmigavci za obilježavanje vozila zaustavljenog noću na kolovozu putai halogena svijetla, maglenke, grijači zadnjeg stakla, naslon za glavu i lanci za snijeg.


Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija predmet osiguranja mogu biti:

  1. Alat, dodatna oprema, priključni uređaj, pribor i rezervni dijelovi, koji se ne smatraju sastavnim dijelovima vozila. Radio aparat, gramofon, magnetofon, kasetofon, mobitel, televizor i radio stanica koji nisu ugrađeni u vozilo od stranae proizvođača.
  2. Reklamni natpisi u vozilu i na vozilu.

Osiguranjem nisu obuhvaćene štete koje nastanu za vrijeme dok je stvar prostorno odvojena od vozila.