Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

U kojim slučajevima je Društvo za osiguranje u obavezi nadoknaditi štetu po polici autoodgovornosti?

Društvo za osiguranje je u obavezi nadoknaditi štetu na osnovu propisa o odgovornosti za naknadu štete, ako je pri upotrebi vozila navedenog u ispravi o osiguranju došlo do: tjelesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti nekog lica, uništenja, odnosno oštećenja stvari, osim od odgovornosti za štetu na stvarima koje je primio radi prijevoza. Pored imaoca vozila, osigurana je i odgovornost svih lica koja po volji imaoca vozila rade pri upotrebi vozila (vozač, kondukter i sl.), kao i lica koja se prevoze vozilom po volji njegovog imaoca. Osiguranjem od odgovornosti iz upotrebe motornog vozila koje vuče priključno vozilo ili vozilo u kvaru obuhvaćena je i odgovornost za štetu koju prouzrokuje priključno vozilo, odnosno vozilo u kvaru, dok je spojeno s vozilom koje ga vuče, i nakon što se odvoji od tog vozila, te djeluje u funkcionalnoj zavisnosti s njim. Ugovorena suma osiguranja predstavlja gornju granicu obaveza društva za osiguranje za sva davanja po jednom štetnom događaju, a to je najniži iznos određen posebno za štetu na licima, a posebno za štetu na stvarima, utvrđen odlukom nadležnog organa vlasti u vrijeme zaključenja ugovora, ako se drugačije ne ugovori, bez obzira na broj oštećenika. Važno je istaći da polica autoodgovornosti podrazumijeva osiguranje odgovornosti za štete koje vozilo, odnosno nanese trećem licu, a ne podrazumijeva osiguranje motornog vozila.