U kojim slučajevima je Društvo za osiguranje u obavezi nadoknaditi štetu po polici autoodgovornosti?

Društvo za osiguranje je u obavezi nadoknaditi štetu na osnovu propisa o odgovornosti za naknadu štete, ako je pri upotrebi vozila navedenog u ispravi o osiguranju došlo do: tjelesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti nekog lica, uništenja, odnosno oštećenja stvari, osim od odgovornosti za štetu na stvarima koje je primio radi prijevoza. Pored imaoca vozila, osigurana je i odgovornost svih lica koja po volji imaoca vozila rade pri upotrebi vozila (vozač, kondukter i sl.), kao i lica koja se prevoze vozilom po volji njegovog imaoca. Osiguranjem od odgovornosti iz upotrebe motornog vozila koje vuče priključno vozilo ili vozilo u kvaru obuhvaćena je i odgovornost za štetu koju prouzrokuje priključno vozilo, odnosno vozilo u kvaru, dok je spojeno s vozilom koje ga vuče, i nakon što se odvoji od tog vozila, te djeluje u funkcionalnoj zavisnosti s njim. Ugovorena suma osiguranja predstavlja gornju granicu obaveza društva za osiguranje za sva davanja po jednom štetnom događaju, a to je najniži iznos određen posebno za štetu na licima, a posebno za štetu na stvarima, utvrđen odlukom nadležnog organa vlasti u vrijeme zaključenja ugovora, ako se drugačije ne ugovori, bez obzira na broj oštećenika. Važno je istaći da polica autoodgovornosti podrazumijeva osiguranje odgovornosti za štete koje vozilo, odnosno nanese trećem licu, a ne podrazumijeva osiguranje motornog vozila.