Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

U kojim slučajevima se vrši povrat premije osiguraniku na osnovu zaključene police autoodgovornosti, i da li važi polica autoodgovornosti ako se promjeni vlasnik motornog vozila?

U slučaju uništenja ili odjave vozila, osiguravajuće društvo je u obavezi, na zahtjev osiguranika, vratiti neiskorišteni dio premije od dana prijema otkaza osiguranja. Društvo će vratiti neiskorišteni dio premije osiguranja pod uslovom da se do tada nije dogodio osigurani slučaj. Prilikom obračuna neiskorištenog dijela premije primjenjuje se premijski sistem koji je važio na dan ugovoranja osiguranja.

Ako se za vrijeme trajanja osiguranja promijeni vlasnik, odnosno korisnik motornog vozila , prava i obaveze iz ugovora o osiguranju od automobilske odogvornosti prenose se na novog vlasnika, odnosno korisnika. Prava i obaveze koje se prenesu na novog vlasnika traju do isteka tekućeg perioda osiguranja.