Aktuelnosti
News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

Aktuelnosti | Cetvrtak, 13 April 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2016.-31.12.2016. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.12.2016. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine Finansijski izvještaj za 2016. godinu sa izvještajem ovlaštenog ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Najčešća pitanja

1 Dobrovoljno osiguranje?
2 Disperzija rizika?
3 Demonstracije?
4 Čista imovinska šteta?
5 Šta je pojam Brzina likvidacije štete?
6 Bagatelna šteta?
7 Šta se smatra pod provalnom krađom u smislu uslova osiguranja?
8 Ako se zaključi osiguranje imovine od rizika provalne krađe na sumu osiguranja i desi se osigurani slučaj, koja se vrijednost osigurane stvari nadoknađuje?
9 Kako se postupa u slučaju pronalaska osiguranih stvari ili opreme?
10 Šta sve može bit predmet osiguranja u skladu sa uslovima za osiguranje stakla od loma?
11 Želim osigurati veće staklene površine. Molim vas za detaljnije obavještenje u vezi sa osiguranim opasnostima (rizicima) od loma stakla kao i obavezama osiguravatelja.
12 Možete li mi objasniti pojam nesretnog slučaja i šta se sve smatra pod tim pojmom?
13 Ako zaključim auto-kasko osiguranje motornog vozila, šta se dešava s policom osiguranja prilikom prodaje motornog vozila i da li se vraća premija osiguranja?
14 Ako postoji zaključena polica auto - kasko osiguranja i desi se osigurani slučaj u periodu trajanja osiguranja, šta je obaveza osiguranika?
15 Koje rizike pokriva zaključena polica potpunog Kasko osiguranja i kojim slučajevima osiguranik gubi pravo na naknadu štete?
16 U kojim slučajevima je Društvo za osiguranje u obavezi nadoknaditi štetu po polici autoodgovornosti?
17 U kojim slučajevima se vrši povrat premije osiguraniku na osnovu zaključene police autoodgovornosti, i da li važi polica autoodgovornosti ako se promjeni vlasnik motornog vozila?
 

VGT Grupacija

VGT Osiguranje
Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00
VGT Broker
Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40
Remis d.o.o.
Topuzovo polje
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00
VGT Consulting
Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 08 16
Interšped
Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66
AC d.o.o.
Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14
Transport
Lahke brigade
72 240 Kakanj
tel: 032 55 77 80
AMUIP
Vatrogasni put
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41